Advanced Search

Welkom bij Stadsgezicht

Sinds de start in 1999 is Stadsgezicht een bedrijf dat actief is in het ontwikkelen en beleggen van onroerend goed in en rond Amsterdam. Wij kopen uitsluitend onroerend goed voor eigen rekening en risico en wij werken derhalve niet in opdracht van derden. Uitgangspunt is het kopen van hele panden en indien mogelijk deze te ontwikkelen en om te zetten naar gesplitste appartementsrechten. Diverse woningen, winkels en bedrijfsruimte houden we aan als lange termijn belegging.