Sinds de start in 1999 is Stadsgezicht een bedrijf dat actief is in het ontwikkelen en beleggen van bestaand onroerend goed in en rond Amsterdam. Wij kopen uitsluitend onroerend goed voor eigen rekening en risico en wij werken derhalve niet in opdracht van derden. Uitgangspunt is het kopen van panden, winkels, horeca of bedrijfsgebouwen en indien mogelijk deze te herontwikkeling en te verhuren voor de lange termijn. Bij de ontwikkeling wordt een hoog kwaliteitsniveau nagestreefd. Daarnaast hecht de organisatie een groot belang aan een open relatie met de huurders, daarom wordt het meeste vastgoed in eigen beheer geëxploiteerd.

Voor onze eigen beleggingsportefeuille zijn we altijd geïnteresseerd in panden, horeca, winkels en bedrijfsruimte. Wij bieden het liefst zonder enige voorbehouden.